Velkommen til oss!

 • Om Norlandia Polarreven barnehage

  Polarreven barnehage er en av Norlandia barnehagenes 6 barnehager i Tromsø. Vi ligger midt i naturen på Mortensnes, og har store friluftsarealer i umiddelbar nærhet. Vi har egen grillhytte på uteområdet og tilgang til fotballbane, akebakke og skiløype på vinteren. Vi har vårt eget forskerrom hvor vi har eksperimenter som legger til rette for undring og utforskning.

 • Søk plass hos oss

  Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barns liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn.

 • Mat med smak

  Mat med smak er et måltidkonsept i Norlandia og en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

 • Avdelinger

  Norlandia Polarreven barnehage er en avdelingsbarnehage med fem avdelinger. Vi samarbeider på kryss av avdelingene når vi går på turer og i aktiviteter for å kunne gi barna utfordringer ut fra sitt nivå. Førskolebarna deltar i førskoleklubb hvor vi jobber med overgangen mellom barnehage og skole.