Ansatte

Barnehagens ledelse

Unni Karlsen

Stilling: Annet
907 82 836
polarreven.barnehage@norlandiabarnehagene.no

Unni Karlsen er for tiden fungerende regionleder for Norlandiabarnehagene region Nord. Kristin Johansen fungerer som daglig leder i denne perioden.

Kristin Johansen

Stilling: Daglig leder
950 47 116
Polarreven.Barnehage@norlandia.com

Fungerer pr tiden som daglig leder i Polarreven barnehage. Kristin har 15 års erfaring fra barnehage og har jobbet i Tromsø barnehagedrift/Norlandia alle disse årene. Hun er opptatt av verdibasert ledelse og er opptatt av å gi et kvalitativt godt tilbud til barn og foreldre.

LILLEBJØRN

Reidun Jenssen

Stilling: Pedagogisk leder

Reidun har jobbet i Polarreven barnehage siden høsten 2015. Hun har fordypning i utefag og er glad i å bruke naturen som læringsarena.

Katrine Wiggen

Stilling: Barnehagelærer

Katrine er nyansatt i Polarreven barnehage høsten 2017. Er glad i friluftsliv. Har fordypning i fysisk aktivitet og kosthold. Har fokus på å legge tilrette for bevegelsesglede og motoriske utfordringer.

Jeanett Godtlibsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
sjanett92@hotmail.com

Jeanett startet i polarreven barnehage høsten 2017. Hun har tidligere jobbet i naturbarnehage og er glad i naturen.

Tone Heiskel

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tone har jobbet i Polarreven barnehage siden 1998.

Arabeli Caraballo De La Cruz

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arabeli har jobbet i Polarreven barnehage siden 2015. Hun er fra Den Dominikanske republikk, hvor hun er utdannet kokk. Hun er glad i musikk, dans og naturen.

LUNA

Bianca Østbø Østgård

Stilling: Pedagogisk leder

Bianca begynte å jobbe i Polarreven barnehage i 2012 og har jobbet i barnehage i 4,5 år før hun kom hit. Bianca er opptatt av mestring, barns medvirkning, musikk, og fysisk aktivitet.

Iselin Eie

Stilling: Barnehagelærer

Iselin trer inn som barnehagelærer på Luna 2018

Erle Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Erle begynte i Polarreven barnehage i 2009 og har jobbet i 1,5 år i barnehage før hun begynte her. Erle er opptatt av barns medvirkning og opplevelser i naturen.

Håkon Straume

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Håkon begynte å jobbe i Norlandia i 2015 og fortsatte i Polarreven barnehage i 2016. Håkon er opptatt av barns medvirkning7samspill, lek, gode opplevelser i naturen og fysisk aktivitet.

ORION

Marthe Rye-Holmboe

Stilling: Pedagogisk leder
polarreven.orion@norlandia.com

Marthe har jobbet som pedagogisk leder i Norlandia barnehagene siden 2011, kom til polarreven barnehage høsten 2016. Har fordypning i bilde, video og dokumentasjon og videreutdanning i veiledning. Hun er glad i naturen og turopplevelser.

Tine Albrigtsen Viksås

Stilling: Barnehagelærer

Tine har jobbet i polarreven siden høsten 2016. Hun har bachelor i spes ped, hun er en initiativtaker på gruppe og individnivå i barnehagen.

Ingvild Jensen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ingvild har jobbet i Polarreven barnehage siden 2006. Hun er et utemenneske og en pådriver for turer.

Monica Olsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Monica har arbeidet i Norlandia Polarreven barnehage siden 2003. Hun er ansvarsbevisst og opptatt av rettferdighet. Hun er glad i friluftsliv, derunder lage mat ute.

TELLUS

Amalie Liljebakk

Stilling: Barnehagelærer

Amalie trer inn som barnehagelærer på Tellus til høsten 2018

Elisabeth Berntsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Elisabeth er nyansatt i Polarreven barnehage høsten 2017. Elisabeth opptatt av trygghet, selvfølelse og mestring

Mona Heggelund

Stilling: Pedagogisk leder
913 91 636
polarreven.tellus@norlandia.com

Mona har jobbet som pedagogisk leder i Polarreven barnehage siden 1.august 1999.Hun har fordypning i naturfag.

Tord Sommer

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tord begynte i Polarreven barnehage i januar 2017. Tord er dramapedagog og kreativ på de fleste områder. Tord liker spesielt drama og musikk

Andre ansatte

Rikke Holst

Stilling: Pedagogisk medarbeider