Ansatte

Barnehagens ledelse

Kristin Johansen

Stilling: Daglig leder
952 43 426
Polarreven.Barnehage@norlandia.com

Jobber som daglig leder i Polarreven barnehage. Kristin har 17 års erfaring fra barnehage og har jobbet i Tromsø barnehagedrift/Norlandia alle disse årene. Hun er opptatt av verdibasert ledelse og er opptatt av å gi et kvalitativt godt tilbud til barn og foreldre.

LILLEBJØRN

Mona Heggelund

Stilling: Pedagogisk leder

Mona har jobbet som pedagogisk leder i Polarreven barnehage siden 1.august 1999.Hun har fordypning i naturfag.

Arabeli Caraballo De La Cruz

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Arabeli har jobbet i Polarreven barnehage siden 2015. Hun er fra Den Dominikanske republikk, hvor hun er utdannet kokk. Hun er glad i musikk, dans og naturen.

Josefine Alvestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

LUNA

Elisabeth Berntsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Elisabeth har jobbet i Polarreven barnehage siden høsten 2017. Elisabeth opptatt av trygghet, selvfølelse og mestring

Reidun Jenssen

Stilling: Pedagogisk leder

Reidun har jobbet i Polarreven barnehage siden høsten 2015. Hun har fordypning i utefag og er glad i å bruke naturen som læringsarena.

Robin Brannfjell

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tine Albrigtsen Viksås

Stilling: Barnehagelærer

Tine har jobbet i polarreven siden høsten 2016. Hun har bachelor i spes ped, hun er en initiativtaker på gruppe og individnivå i barnehagen.

ORION

Jeanett Godtlibsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jeanett startet i polarreven barnehage høsten 2017. Hun har tidligere jobbet i naturbarnehage og er glad i naturen.

Katrine Wiggen

Stilling: Pedagogisk leder

Katrine har jobbet i Polarreven barnehage siden høsten 2017. Er glad i friluftsliv. Har fordypning i fysisk aktivitet og kosthold. Har fokus på å legge tilrette for bevegelsesglede og motoriske utfordringer.

Miriam Harila Kristiansen

Stilling: Barnehagelærer

Miriam var nyutdannet barnehagelærer våren 2018.

Robin Brannfjell

Stilling: Pedagogisk medarbeider

PEGASUS

Marthe Rye-Holmboe

Stilling: Pedagogisk leder
polarreven.orion@norlandia.com

Marthe har jobbet som pedagogisk leder i Norlandia barnehagene siden 2011, kom til polarreven barnehage høsten 2016. Har fordypning i bilde, video og dokumentasjon og videreutdanning i veiledning. Hun er glad i naturen og turopplevelser.

Ingvild Jensen

Stilling: Barnehagelærer

Ingvild har jobbet i Polarreven barnehage siden 2006. Hun er et utemenneske og en pådriver for turer.

Tone Heiskel

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tone har jobbet i Polarreven barnehage siden 1998.

Marius Pedersen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

TELLUS

Anette Hoven

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bianca Østbø Østgård

Stilling: Pedagogisk leder

Bianca begynte å jobbe i Polarreven barnehage i 2012 og har jobbet i barnehage i 4,5 år før hun kom hit. Bianca er opptatt av mestring, barns medvirkning, musikk, og fysisk aktivitet.

Hanne Mortensen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
hanneannie@hotmail.com

Amalie Liljebakk

Stilling: Barnehagelærer

Amalie begynte å jobbe i polarreven høsten 2018, hun har fordypning i småbarnspedagogikk.

Andre ansatte

Webansvarlig Polarreven barnehage

Stilling: Annet

Vilde Jensen

Stilling: Vikar

Vikar

Mathias Sørum

Stilling: Pedagogisk medarbeider