Norlandia Polarreven friluftsbarnehage fra 1. august 2019

1 august 2019 blir vi friluftsbarnehage. Vi utvider til fem avdelinger, men vi øker ikke antallet barn i barnehagen, så hver gruppe blir å bestå av mindre antall barn enn tidligere. Vi får aldersinndelte avdelinger, derav en egen avdeling for førskolebarn. Den vil ha base i grillhytta vår på uteområdet. Vårt pedagogiske tilbud er spisset inn mot friluftsliv og glede over å være ute.