Avdelinger

Norlandia Polarreven barnehage er en avdelingsbarnehage med fire avdelinger. Vi samarbeider på kryss av avdelingene når vi går på turer og i aktiviteter for å kunne gi barna utfordringer ut fra sitt nivå. Førskolebarna deltar i førskoleklubb hvor vi jobber med overgangen mellom barnehage og skole.

Fra høsten 2018:

  • Tellus 0-2 år

Direktenummer: 950 49116

 

  • Lillebjørn 0-3 år

Direktenummer: 950 47 144

 

  • Luna 2-5 år

Direktenummer: 950 51 119

 

  • Orion 3-6 år

Direktenummer: 950 49 932