Avdelinger

I Polarreven barnehage er det 4 avdelinger og de heter: Luna, Tellus, Orion og Lillebjørn

Avdeling Luna er ei 0-6 års avdeling der vi er opptatt av barnas lek, lærling og utvikling. For leken er viktig i barnas liv, og de uttrykker seg gjennom lek. Samtidig så lærer barna om det de opplever og erfarer i samvær, lek, i spontane og planlagte læringssituasjoner. Vi lærer de også sosial kompetanse, det vil si at vi skal lære barna sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i ulike situasjoner. Vi holder oss også til temaarbeid som tar for seg forskjellige aktiviteter og tema. En dag i uka drar vi på tur med de største barn (3-6 åringene), der barna har med seg sin egen tursekk som inneholder varm og/eller kald drikke, sitteunderlag og ekstra votter/sokker :) 

 

Avdeling Tellus er ei 0-3 års avdeling. Vi samarbeider med avdeling Luna om morgenen med blant annet at vi er i lag frem til ca kl. 0800. På denne måten blir alle barna kjent med de voksne på avd. Luna og Tellus. Vi kjører også temaarbeid med forskjellige aktiviteter og innhold. I tillegg har vi også fokus på språk. Vi drar også på tur en dag i uka for de største barna.

Avdeling Orion er ei 3-6 års avdeling. Vi er ei avdeling som er mye ute og som har to fast turdag hver uke, vi bruker nærmiljøet, fjæra og vårt referanseområde i skogen. I tillegg drar vi til gamma vår som ligger på Håkøya. Der har vi en naturlekeplass på området, og vi har tilgang til fjæra. Vi har også samarbeid med Gutta på Skauen (Tromsdalen). Vi jobber med temaarbeid gjennom hele året med fokus på lek, erfaringer, språk og sosial kompetanse. Gode opplevelser og mestring ligger til grunn i arbeidet på avdelingen. Vi samarbeider med naboavdeling Lillebjørn morgen og ettermiddag og barna er godt kjent med de ansatte på kryss av avdelingene.

Avdeling Lillebjørn er ei 0-3 års avdeling. Livet på småbarnsavdeling er preget av rutiner, hverdaglige gjøremål, fysisk aktivitet, omsorg, lek, humor og latter. Ikke en dag er lik, selv om mye er det samme. Her er de minste barna og de er i sartfasen av livet. I starten er trygghet og omsorg fra oss voksne viktigst. Noen trenger lang tid for å bli trygg, andre klarer det raskere.

Men små barn har sin egenartet væremåte. De kalles "Toddlere" 1- og 2-åringene som betyr "Den som stabber og går". Små barns samhandling preges av kroppslighet og gjennom sine handlinger, samspill og kommunikasjon skaper de seg en mening i det som skjer. Kroppene er i samspill med hverandre. De kan ligge oppå hvernadre, være nær hverandre, smile og ha blikkontakt. De er tilstede med hele seg og kroppen sin. Alt undersøkes, testes og de ser på hvordan de andre bruker lekene og ting rundt seg.

Mange av disse små barna har ikke noe verbalt språk ennå, men likevel ser vi at de forstår hverandre i leken. De bruker kroppen som språk, og viser oss med den hva de vil. De er prøvende og må få lov å prøve seg, selv om de er små. For å lære om livet prøves det meste ut. De lukter, føler og smaker, hører, og gjør ting.