Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Les mer i vår årsplan 2016 om hvordan vi jobber.

Her er årsplanen for 2018: ÅRSPLAN 20181