Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018:

Følgende dager har vi fagdager for personalet og barnehagen er stengt:

 

* Torsdag 05. oktober 2017

* Fredag 06. oktober 2017

* Mandag 20. november 2017