Planleggingsdager høsten 2018:

Følgende dager har vi fagdager for personalet og barnehagen er stengt:

 

*Torsdag 04. oktober 2018

*Fredag 05. oktober 2018

*Mandag 19. november 2018

* Mandag 11. februar 2019

* Fredag 31. mai 2019