Planleggingsdager 2019/2020:

Følgende dager har vi fagdager for personalet og barnehagen er stengt:

 

* 3. og 4. oktober 2019

* 18. november 2019

* 30. april 2020

* 22. mai 2020

 

Høsten 2020:

8. og 9. oktober

16. november