Ledige plasser

 

Ta kontakt med barnehagen eller logg deg inn på Tromsø kommune sine sider hvor søknad legges inn elektronisk.

Link til søknad på nett:

http://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html

 Velkommen som søker hos oss !