Samarbeid og medvirkning

Barnehageloven sier at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som i samarbeid og forståelse med hjemmene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Norlandiabarnehagene har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personale har felles ansvar for barnas utvikling og trivsel. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det viktigste samarbeidet mellom dere som foreldre og oss i barnehagen er kommunikasjonen som skjer i det daglige; hente- og bringesituasjonen. Vi ønsker en åpen dialog hvor man kan ta opp både det man er fornøyd med, og ting man ønsker annerledes/ikke syns fungerer. På den måten kan dere som foreldre være med på å forme barnehagens innhold.

I tillegg til den daglige kontakten har vi:

  • foreldremøter 1 - 2 ganger pr. år
  • foreldrekaffe/-frokoster
  • sommerfest i juni
  • foreldresamtaler for det enkelte barn 2 gang pr. barnehageår (har dere behov for samtaler utover de faste man sett opp, er det bare å si i fra så finner vi tid for dette)