Ferie

I følge vedtektenes § 14 skal barna ha 4 uker ferie i løpet av et barnehageår

Barna skal innen 15.08 avvikle minst 20 dagers ferie fra barnehagen i barnehagens åpningstid, jfr at juli måned er betalingsfri.

Minst 3 av ukene skal tas sammenhengende i perioden 15. juni - 15. august

Ferie må meldes skriftlig til barnehagen, også enkeltdager. Sommerferie skal meldes til barnehagen innen 01. mai, og jul- og påskeferien skal meldes senest 14 dager før avvikling.

Se forøvrig Vedtekter gjelder fra 01.08.16