Forsikring

Barna i Polarreven barnehage er forsikret gjennom DNB barneforsikring

Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område og naturlige nærområder. Den gjelder i ordinær åpningstid, under leker, ekskursjoner m.m. som foregår under barnehagens ledelse. Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra barnehagen.