Bursdagsinvitasjoner/julegaver

I barnehagen får ungene mange gode venner som de har lyst å invitere i bursdagen sin. Vi bestemmer selvsagt ikke hvem dere skal invitere, men om dere skal dele ut invitasjonene i barnehagen må dere følge våre retningslinjer som er som følger:

Alle barn på samme alderstrinn inviteres, alternativt alle jenter/gutter på samme alderstrinn. Inviterer du feks 3- og 4-åringer i bursdagen, må alle 3- og 4-åringene på avdelingen inviteres.

Skal dere invitere kun enkelte barn i de ulike alderstrinnene må dere dele ut invitasjonene på ettermiddagstid.

Julegaver ønsker vi ikke at dere deler ut i barnehagen.