Mat med smak

Mat med smak er et måltidkonsept i Norlandia og en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Måltidene er en stor del av barnehagehverdagen. Hos oss skal måltidene preges av matglede og felleskap. Vi bruker samtalen til å snakke om det som opptar barna, begreper og fokuserer på at barna skal få kunnskaper om hva vi spiser og hvor det kommer fra.

  

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidre til god helse. (Rammeplanen 2017)

 

Måltid en arena for læring og utvikling

Barna er aktører og får medvirke i prosessen rundt måltidet, i et inkluderende felleskap rundt måltidene lærer barna sosialt samspill og får kunnskaper om maten og dens opprinnelse.

 

Tilrettelegging

Vi legger til rette for barn som har behov for det og tar alltid hensyn til allergier og intolerenaser