Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Polarreven er en Friluftsbarnehage i Tromsø kommune, med 21 ansatte og 65 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Lillebjørn

1-3 år

Tellus

1-3 år

Luna

2-5 år

Orion

2-5 år

Pegasus

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Polarreven?

For oss er leken selve grunnlaget for læring. Vi legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter. Vi tror at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt. Vi er ofte på tur og oppfordrer barna til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene.

Barnas medvirkning er viktig for oss, og vi legger stor vekt på å fremme vennskap og inkludering gjennom samlinger og lek. For å sikre en nærværende og trygg atmosfære, jobber vi i små grupper og vi som jobber her er trygge ansatte, som er påkoblet og empatiske overfor barnas behov.

Inne har vi et eget forskerrom der vi utfører eksperimenter som stimulerer undring og utforskning.

Uteområdet vårt er godt utstyrt med lekeapparater tilpasset ulike aldre og funksjonsnivå, klatretårn og en haug som blir til en perfekt akebakke om vinteren. 

For oss er fokuset å skape et miljø der barna kan utforske, leke og lære samtidig som de utvikler et sterkt bånd til naturen og til hverandre. 

Noe av det vi liker best

  • Friluftsbarnehage, med fokus på natur og uteliv.
  • Fantastisk beliggenhet med nærhet til skog, mark, fjæra, fotballbane, akebakke og skiløyper.
  • Kompetente, erfarne og empatiske ansatte.
  • Egen grillhytte, et utmerket samlingssted for lek, bål, måltider og god stemning.
  • Forskerrom for inspirerende eksperimenter og utforskning.
  • Godt utstyrt uteområde med lekeapparater tilpasset ulike aldre og funksjonsnivå, klatretårn og en haug som blir til en perfekt akebakke om vinteren.
  • Svømmeopplæring i bassenget ved Tromsøbadet.
  • Tilbud om parkdressavtale

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming